Co u nás najdete

Co u nás najdete
Co u nás najdete
Co u nás najdete
Co u nás najdete

Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte (fyzický pohyb, spánek, odpočinek, zdravotní způsobilost…).

Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu.

Vycházíme vstříc i rodičům a dětem se speciálními potřebami, např. dětem s vadami řeči, poruchami chování, mimořádně nadaným, jiné národnosti …

Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života. Inspirací je pro nás konceptuální učení Grunnlaget (Základ), které spojuje rozvoj pojmů, myšlení, slovní zásoby a řečových dovedností do jednoho celku. Jeho prostřednictvím seznamujeme děti s tvary, barvami. Společně hledáme rozdíly i podobnosti, objevujeme a poznáváme prostředí, ve kterém žijí. Vedeme je k přemýšlení o sobě samých. Děti předškolního věku se seznamují s čísly a písmeny. To vše se děti učí průběžně prostřednictvím hry. Odměnou je pro nás radost z poznaného.

Děti nepodporujeme v soutěživosti, vedeme je k vzájemné spolupráci.

Nesledujeme pohádky z CD, DVD. Pohádky si vypravujeme a prohlížíme v knihách.

Denně si hrajeme s bezpečnými hračkami a k dispozici máme širokou škálu didaktických pomůcek.

Věková různorodost dětí ve skupině (věk 1 – 6 let) a malý počet dětí ve skupině umožňuje vytvářet kamarádské vazby a rozvíjet sociální vnímání, kdy starší děti předávají své dovednosti a pomáhají mladším dětem.

O děti pečuje kvalifikovaný personál, který citlivě přistupuje individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace.

S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

Den v Radosti
7:00 – 8:30 příchod, volná nebo skupinová hra dětí
8:30 – 9:00 společné přivítání v kroužku za doprovodu písniček a říkanek
9:00 – 9:15 svačinka
9:15 – 11:30 tvořivě výchovný program formou hry na téma měsíce s pravidelným pobytem
venku (za každého počasí)
11:30 – 12:15 návrat z venku, převlékání, osobní hygiena a příprava na oběd
12:15 – 13:00 oběd
13:00 – 14:45 odpočinek (ukolébavky, vypravování pohádek)
14:45 – 15:00 svačinka
15:00 – 16:30 volná nebo skupinová hra dětí s možným pobytem venku


Facebook
Divoke husy