Rodinné centrum Radost usiluje veškerou svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Podporuje, povzbuzuje a pomáhá ke zvládání aktuálních i dlouhodobých těžkostí a krizí v rodině.
Motto: Spokojené rodičovství - radostné dětství.
novinky