Podmínky a výběrová kritéria

Podmínky a výběrová kritéria

Podmínky pro členství dítěte
v dětské skupině:

• věk dítěte od 1 roku do zahájení povinné školní docházky

• zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině

• povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace

• vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)


Výběrová kritéria

Pravidelná docházka 5 x týdně, více než 6 hodin denně 10 bodů

Dítě z neúplné rodiny - rodič samoživitel 10 bodů

Věk dítěte (od 2 do dovršení 3 let) 10 bodů

Celkem 30 bodů

Děti do dětské skupiny „Náruč v Radosti“ budou přijímány na základě celkového obdrženého počtu bodů. V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte do DS ředitelka s ohledem na potřeby DS.

Facebook
Divoke husy