Projekty

ProjektyNáruč v Radosti 2 r.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008419

Realizací tohoto projektu navazujeme na projekt Náruč v Radosti. I nadále provozujeme zařízení péče o děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Projekt je realizován od 1.8.2018 do 31.7.2020 v prostorech mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky 2393 v Táboře. Dětská skupina Náruč v Radosti má kapacitu 10 dětí, je evidována v registru Ministerstva práce a sociálních věcí a provozována dle zákona č 247/2014 Sb.

Provozní doba: pracovní dny (včetně školních prázdnin) od 7:00 do 16:30

Koordinátor projektu: Mgr. Monika Macáková(telefon: 775 779 323, email: info@rcradost.cz).

Náruč v Radosti r.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001845

V únoru 2016 jsme začali s realizací projektu Náruč v Radosti, který spočíval ve vybudování a provozu zařízení péče o děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Projekt je podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

Realizace projektu probíhala v prostorech bývalé varny mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky 2393 v Táboře. Jedná se o prostory, které dříve RC Radost o.p.s. nevyužívala. Tyto prostory byly rekonstruovány, aby splnily všechna kritéria, která zařízení péče o děti musí ze zákona splňovat. Rekonstrukce prostor včetně nákupu vybavení byla dokončena ke konci července 2016.

Od 1. 8. 2016 až do 31. 7. 2018 byla v nově vybudovaných prostorech provozována dětská skupina s kapacitou deset dětí. Dětská skupina Náruč v Radosti je evidována v registru Ministerstva práce a sociálních věcí a je provozována dle zákona č 247/2014 Sb.

Facebook
Divoke husy