Často kladené dotazy

Jak bude vypadat první konzultace?
Při první konzultaci proběhne nejprve oboustranné seznámení mezi Vámi, tj.klientem, a poradcem. Poradcem může být psycholog, terapeut, sociální pracovník. Poradce Vás seznámí s Vašimi právy a povinnostmi, které vyplývají z poskytované služby a jsou popsány v tzv. Informovaném souhlasu. Základem spolupráce při konzultacích je vytvoření tzv. zakázky, tedy cíle, na kterém budete společně s poradcem pracovat. Poradce je vázán mlčenlivostí a veškeré informace, které poskytnete poradci během konzultací, jsou důvěrné.

Jak dlouho bude konzultace trvat?
Standardní délka jedné konzultace je cca 50 minut.

Jak často a jak dlouho bude potřeba na terapii docházet?
Většinou se na konzultace dochází v intervalu 14 dní. Intenzitu a četnost konzultací určuje poradce podle potřeby a po domluvě s klientem.
Služby RC je možné využít jednorázově i opakovaně. Poskytujeme jak krátkodobé poradenství, tj.v rozsahu cca 5 konzultací, tak i střednědobou péči, tj. v rozsahu až 12 konzultací.

Hradí služby zdravotní pojišťovna?
Nehradí.
Pro klienty, kteří přicházejí do RC na doporučení OSPOD nebo soudu, jsou služby bezplatné. Ostatní klienti si služby hradí osobně, většinou po skončení konzultace a v hotovosti.. Viz.Ceník.
Psychologické služby jsou poskytovány za dotovanou cenu, tj.jsou dofinancovány z dalších zdrojů, aby byly dostupné co nejširší skupině klientů. V odůvodněných případech (např. jste rodič samoživitel/ka, pobíráte dávky hmotné nouze) lze podat žádost o snížení ceny za poskytovanou službu. Tuto žádost po individuálním posouzení schvaluje ředitelka RC Radost.

Co se stane, když nemohu přijít na konzultaci nebo když se opozdím?
Sjednaný termín konzultace je pro obě strany závazný. Pokud se na konzultaci nemůžete dostavit, je třeba vyrozumět RC prostřednictvím SMS, telefonátu nebo e-mailem, nejlépe minimálně den předem. Také v případě, že se opozdíte, je vhodné vyrozumět včas RC a dorazit alespoň na kratší konzultaci, než nepřijít vůbec.

Mám se na první konzultaci nějak připravit a jaké dokumenty budu potřebovat?
Na první konzultaci se nemusíte nijak připravovat. Stejně tak, není nutné dokládat totožnost OP, cestovním pasem apod. Pouze, pokud považujete za důležité seznámit poradce např. s rozhodnutími soudu...apod., můžete tyto podklady přinést s sebou.

Komu jsou služby určeny a kdo může na konzultaci přijít?
RC Radost poskytuje služby individuálního, párového i rodinného poradenství.
Na konzultace proto docházejí dospělí klienti individuálně i v páru.
V případě dětské problematiky na první konzultaci přichází rodič nebo oba rodiče sami, tj. bez dítěte. Další postup určuje poradce po domluvě s rodičem – tj. probíhají konzultace rodiče společně s dítětem, po určité době probíhají konzultace dítěte samotného apod. Při práci s dětským klientem hájíme především zájem dítěte a je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Spolupráci je možné zahájit pouze se souhlasem dítěte a jako takové má právo spolupráci kdykoliv přerušit.
V rámci rodinného poradenství nabízíme konzultace pro celé rodiny, kdy se pracuje v rámci celého rodinného systému.

Facebook
Divoke husy