Často kladené dotazy

Komu jsou služby určeny a kdo může na konzultaci přijít?
RC Radost poskytuje služby individuálního, párového i rodinného psychologického poradenství.
Na konzultace proto docházejí dospělí klienti individuálně i v páru, rodiče i děti.
RC Radost není zdravotnické zařízení, neposkytuje diagnostiku ani soudně-znaleckou činnost.
V případě dětské problematiky na první konzultaci přichází rodič nebo oba rodiče sami, tj. bez dítěte. Další postup určuje poradce po domluvě s rodičem – tj. probíhají konzultace rodiče společně s dítětem, po určité době probíhají konzultace dítěte samotného apod. Při práci s dětským klientem hájíme především zájem dítěte a je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Rodiče mají na zodpovědnost se vzájemně o zahájení spolupráce dítěte s RCR informovat. Spolupráci je možné zahájit pouze se souhlasem dítěte a jako takové má právo spolupráci kdykoliv přerušit.
V rámci rodinného poradenství nabízíme konzultace pro celé rodiny, kdy se pracuje v rámci celého rodinného systému.

Jak bude vypadat první konzultace?
Při první konzultaci proběhne nejprve oboustranné seznámení mezi Vámi, tj. klientem a poradcem. Poradcem může být psycholog, terapeut. Poradce Vás seznámí s Vašimi právy a povinnostmi, které vyplývají z poskytované služby a jsou popsány v tzv. Dohodě o spolupráci. Základem spolupráce při konzultacích je vytvoření zakázky, tedy cíle, na kterém budete společně s poradcem pracovat. Poradce je vázán mlčenlivostí a veškeré informace, které poskytnete poradci během konzultací, jsou důvěrné. Máte právo zůstat v anonymitě.

Jak dlouho bude konzultace trvat?
Standardní délka jedné konzultace je 60 minut.

Jak často a jak dlouho bude potřeba na terapii docházet?
Většinou se na konzultace dochází v intervalu 1x14 dní. Intenzitu a četnost konzultací určuje poradce podle potřeby a po domluvě s klientem.
Služby RC je možné využít jednorázově i opakovaně. Poskytujeme, jak krátkodobé poradenství, tj. v rozsahu cca 5 konzultací, tak i střednědobou péči, tj. v rozsahu až 10 konzultací či po dobu tří měsíců.

Hradí služby zdravotní pojišťovna?
Nehradí.
Pro klienty, kteří přicházejí do RC Radost na doporučení OSPOD nebo soudu, jsou služby bezplatné. Ostatní klienti služby hradí osobně vždy po skončení konzultace v hotovosti (viz. Ceník). Psychologické služby jsou poskytovány za dotovanou cenu, tj. jsou dofinancovány z dalších zdrojů, aby byly dostupné co nejširší skupině klientů. Přesto lze v odůvodněných případech podat žádost o snížení ceny za poskytovanou službu. Tuto žádost po individuálním posouzení schvaluje ředitelka RC Radost.

Co se stane, když nemohu přijít na konzultaci nebo když se opozdím?
Sjednaný termín konzultace je závazný. Pokud se na konzultaci nemůžete dostavit, je třeba vyrozumět RCR prostřednictvím SMS, telefonátu nebo e-mailem, minimálně den předem. Pokud se tak nestane, uhradíte ušlou konzultaci při dalším setkání. Konzultace se nezahajuje při zpoždění klienta nad 15 minut. Pokud víte, že Vás něco na cestě zdrželo, kontaktujte prosím neprodleně RCR, jinak je tato konzultace považována za ušlou (nad 15 min zpoždění).

Mám se na první konzultaci nějak připravit, a jaké dokumenty budu potřebovat?
Na první konzultaci není nutné dokládat totožnost OP, cestovním pasem apod. Pouze pokud považujete za důležité seznámit poradce např. s rozhodnutími soudu apod., můžete tyto podklady přinést s sebou. Připravit se můžete i tím způsobem, že si promyslíte, na čem konkrétně chcete s poradcem pracovat.

Facebook
Nadace Terezy Maxové