Ceník: Psychosociální program

Ceník: Psychosociální program

Psychologické služby a služby sociálně-právní ochrany dětí
CENÍK
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Psychologické služby jsou poskytovány za dotovanou cenu v rozsahu deseti (10) setkání pro rodinu za rok.

Konzultace trvá 60 minut. Platby přijímáme pouze v hotovosti.
Domluvené termíny konzultací jsou závazné. Pokud se klient nedostaví na konzultaci bez včasné omluvy, uhradí cenu ušlé konzultace na dalším setkání. V případě klientů sociálně-právní ochrany dětí je účtován storno poplatek ve výši 300 Kč.
Na písemnou žádost klienta poskytujeme zprávu o spolupráci, avšak nejpozději 3 měsíce od ukončení spolupráce s klientem. Zprávu vyhotovujeme do jednoho měsíce od podání žádosti za poplatek 200 Kč. Tato služba se nevztahuje k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Ceník je platný od 1. 1. 2020.

Facebook
Nadace Terezy Maxové