Psycholog

Psycholog

Mgr. Gabriela Svitáková

T: +420 775 435 369
E: psycholog@rcradost.czMgr. Gabriela Svitáková vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF Univerzity Karlovy a Sociálně právní akademii a Vyšší odbornou školu v Praze 10.
Absolvovala výcvik v systemickém přístupu ke klientům v Institutu pro systemickou zkušenost, výcvik a praxi v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, výcvik v telefonické krizové intervenci, sebezkušenostní výcvik v sociálních dovednostech a neverbálních technikách při FF UK, výukový program Ostrov rodiny: Integrující přístup pro práci s rodinou I. a II. a několik dalších kratších kurzů a workshopů.
Pracovala v Diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Praze Hodkovičky, v Základní škole a Mateřské škole Praha 8-Karlín. Nyní se věnuje práci s dospělými lidmi s mentálním postižením v Diakonii ČCE-Rolnička, kde má na starosti Sociálně terapeutickou dílnu. Zároveň pracuje jako psycholog v RC Radost.

Co mi v životě dělá radost?
Radost mi vždy udělá pěkná květina.

Facebook
Nadace Terezy Maxové