Děkujeme za podporu v roce 2017

Děkujeme za podporu v roce 2017
Děkujeme za podporu v roce 2017
Děkujeme za podporu v roce 2017
Děkujeme za podporu v roce 2017
Děkujeme za podporu v roce 2017
Děkujeme za podporu v roce 2017

Naše služby by nebylo možné zrealizovat bez vnější finanční podpory,které si vážíme a za kterou tímto velmi děkujeme.

Poděkovat chceme i všem organizacím a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují a podíleli se různým způsobem na naplňování poslání Rodinného centra Radost, v neposlední řadě také všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům.

Státní správa a samospráva:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
Město Tábor

Firemní dárci:
Lesy České republiky, s. p.
VSP DATA a. s.
Chaty Koloděje s. r. o.

Individuální dárci:
Mgr. Kateřina Bláhová
Ing. Svatopluk Schläfer
Mgr. Aneta Vomlelová

Facebook
Divoke husy