RC Radost o.p.s.

Rodinné centrum Radost je obecně prospěšnou společností, která poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti. Nabízí jednak psychosociální služby - psychologické poradenství, krizovou intervenci a terapii pro jedince, páry i rodinu, a pak také službu péče o dítě, vše v duchu motta SPOKOJENÉ RODIČOVSTVÍ - RADOSTNÉ DĚTSTVÍ.

Služby jsou nabízeny za dotované ceny a jsou naplňovány kvalifikovanými pracovníky.

Současná podoba organizace vzešla z postupné transformace Rodičovského a zcela původně Mateřského centra Radost, které svou historií sahá až do roku 1997. V roce 2014 organizace získala pověření k sociálně-právní ochraně dětí.

Posláním Rodinného centra Radost je usilovat svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Podporujeme, povzbuzujeme a pomáháme zvládat aktuální i dlouhodobé těžkosti a krize v rodinách.

Hlavní činnosti organizace:


Správní rada

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová
Mgr. Aneta Vomlelová
Mgr. Natálie Němcová

Dozorčí rada

Mgr. Monika Macáková
Ing. Lenka Mrázová
Ing. Radka Rybáková

Statutární orgán
Bc. Markéta Brynychová

Facebook
Divoke husy