RC Radost o.p.s.

Rodinné centrum Radost je obecně prospěšnou společností, která poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti. Nabízí jednak psychosociální služby - psychologické poradenství, krizovou intervenci a terapii pro jedince, páry i rodinu, a pak také službu péče o dítě, vše v duchu motta SPOKOJENÉ RODIČOVSTVÍ - RADOSTNÉ DĚTSTVÍ.

Služby jsou nabízeny za dotované ceny a jsou naplňovány kvalifikovanými pracovníky.

Současná podoba organizace vzešla z postupné transformace Rodičovského a zcela původně Mateřského centra Radost, které svou historií sahá až do roku 1997. V roce 2014 organizace získala pověření k sociálně-právní ochraně dětí.

Posláním Rodinného centra Radost je usilovat svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Podporujeme, povzbuzujeme a pomáháme zvládat aktuální i dlouhodobé těžkosti a krize v rodinách.

Hlavní činnosti organizace:


Správní rada

Mgr. Markéta Smetanová
Mgr. Adéla Kösslová
MgA. Petr Kukla

Dozorčí rada

Ing. Lenka Mrázová
Ing. Radka Rybáková
Mgr. Kateřina Bláhová

Statutární orgán

Mgr. Monika Macáková

RC Radost o.p.s. je členem Asociace Dítě a Rodina.

Asociace Dítě a Rodina je sdružením více než 80 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí, primárně ve své vlastní rodině, pokud to není možné, pak v rodině náhradní.

Facebook
Nadace Terezy Maxové