Psychosociální poradna

Psychosociální poradna jako jedna ze tří hlavních oblastí činnosti RC Radost vznikla za účelem nabídnout jednotlivcům i rodinám možnost pochopit a efektivně řešit nastalou obtížnou životní situaci.

Prostřednictvím krizové intervece, psychologického poradenství či "hlubší", dlouhodobější terapie a dalších doplňkových činností jsou aktivizovány a podpořeny zdroje klienta tak, aby sám zvládl obnovit svou duševní rovnováhu a uspokojivě řešit mezilidské vztahy.

Facebook
Divoke husy