SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEM!

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEM!Skupiny pro děti rozcházejících se rodičů

V přátelském a bezpečném prostředí malé skupiny pod vedením psychologa získají děti podporu při rozchodu rodičů. Mohou sdílet své obavy a nejistoty spojené s rozpadem rodiny, a lépe tak poznávat své pocity i samy sebe.

Společné aktivity a hry jsou zaměřené na posílení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností a přípravu dětí na zvládání náročných životních situací.

10 setkání | 90 minut | 8-12 let

Služba je zdarma.

Kontaktní osoba: MUDr. Kamila Chabrová | poradna@rcradost.cz | +420 778 407 724

Facebook
Divoke husy