SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEM!

PODPŮRNÁ SKUPINA
Služba je určena pro děti ve věku 8 - 12 let.

• nácvik fungování ve skupině a s ním spojených dovedností
• hravá a tvůrčí forma práce
• posílení sebevědomí
• rozvoj komunikačních dovedností
• objevování nových způsobům jak vycházet s okolím
• umění pracovat se silnými emocemi
• zvládání aktuálních obtížných situaí
• navazování nových přátelství
• přátelská atmosféra a podpůrné vedení
• malá uzavřená skupina
• rozsah 10–ti setkání trvajících 1,5 hodiny

Více informací na poradna@rcradost.cz.

Facebook
Divoke husy