ZÁPIS do dětské skupiny Náruč v Radosti

ZÁPIS do dětské skupiny Náruč v Radosti
ZÁPIS do dětské skupiny Náruč v Radosti
ZÁPIS do dětské skupiny Náruč v Radosti
ZÁPIS do dětské skupiny Náruč v Radosti

v úterý 22. května
od 15.00 do 16.30 hodin
v prostorách RC Radost

Dětská skupina „Náruč v Radosti“ je nekomerční zařízení péče o děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Jeho provoz vychází ze zákona č.247/2014 Sb. Zařízení je registrováno u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Naším cílem je vytvářet pro děti laskavé a bezpečné prostředí, ve kterém si vzájemně pomáháme a jsme k sobě ohleduplní. Dětem pomáháme k osobnímu růstu a povzbuzujeme je k zájmovým činnostem a dovednostem. Formou hry podporujeme všestranný rozvoj každého dítěte. Respektujeme přání rodičů a individuální potřeby dětí.

Celodenně pečujeme o děti od 1 roku v malé skupině o kapacitě 10 dětí.
Pro děti jsou připraveny nově vybudované prostory.
Péči o děti od 1.8. 2016 zajišťujeme každý pracovní den včetně školních prázdnin
od 7:00 do 16:30 hodin.

Pro více informací o dětské skupině nás kontaktujte na emailové adrese provoz@rcradost.cz nebo na telefonním čísle 778 407 725.

Facebook
Divoke husy