Projekty 2014

Aktivizační a podpůrný projekt pro rodiny s dětmi
MPSV: Dotační program Rodina a ochrana práv dítěte

Projekt Tradiční rok
Fond kultury města Tábora

Facebook
Divoke husy