Projekty 2018

I. Preventivní aktivity na podporu rodiny
Komplexní program podpory rodin v roce 2018

II.Podpora práce s dětmi a rodinami v agendě SPOD
Návazná podpora rodin v agendě SPOD v roce 2018

Oba projekty byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina a z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky.

Psychosociální program RC Radost
Sociální fond města Tábor

Psychosociální program RC Radost
Dotační program města Sezimovo Ústí

Náruč v Radosti
Operační program Zaměstnanost
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Náruč v Radosti 2
Operační program Zaměstnanost
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží
Fond mládeže města Tábor

Tradiční rok
Fond kultury města Tábor

Facebook
Divoke husy