Projekty 2017

I. Preventivní aktivity na podporu rodiny
Komplexní program psychosociální podpory rodin

II.Podpora práce s dětmi a rodinami v agendě SPOD
Návazná podpora rodin v agendě SPOD

Oba projekty byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina a z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky.

Psychosociální program RC Radost
Sociální fond města Tábor

Náruč v Radosti
Operační program Zaměstnanost
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Projekt S Radostí do přírody
Fond životního prostředí města Tábor

Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží
Fond mládeže města Tábor

Martinská slavnost s Radostí
Fond kultury - kulturního oživení města Tábor

Facebook
Divoke husy