Projekty 2016

I. Preventivní aktivity na podporu rodiny
Psychosociální program komplexní podpory rodin

II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD
Program rozšiřující péče o rodiny v agendě OSPOD

Oba projekty byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina a z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky.

Psychosociální program RC Radost
Sociální fond města Tábora

Náruč v Radosti
Operační program Zaměstnanost
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Projekt Tradiční rok
Fond kultury města Tábora

Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží
Fond mládeže města Tábora

Facebook
Divoke husy