Projekty 2015

I. Preventivní aktivity na podporu rodiny
Komplexní program psychosociální podpory rodin

II. Podpora rodin v agendě SPOD
Návazná podpora rodin v agendě SPOD

Oba projekty byly podpořeny z dotačního programu MPSV: Rodina a ochrana práv dítěte

Projekt Tradiční rok
Fond kultury města Tábora

Psychosociální program

Sociální fond města Tábora

Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží
Fond mládeže města Tábora

Facebook
Divoke husy