TRALALOU

TRALALOU

DIVADELNÍ KROUŽEK
PRO DĚTI

Úterý

věk 6 - 14 let od 16:45 - 18:15 hodin (začínáme 11.9.2018)

Tvorba dětí by měla vycházet z radosti ze setkávání ve skupině a ve vzájemné důvěře. Budeme rozvíjet dětský přirozený projev, cit pro rytmus a zvuky, sebepoznání, řeč těla, význam slova, zpěv, osobitý pohyb v prostoru, svět fantazie. Získáme zkušenosti k správnému dýchání, hlasové a divadelní technice, střídání napětí a relaxace. Krůček po krůčku půjdeme vstříc k sobě samým, naslouchat druhým a společně se podílet na přípravě společného představení.

V průběhu roku Tralalou pravidelně vystupuje s recitačními a hudebními pásmy při tradičních akcích RC Radost ( Masopust, Vynášení Morany, Letnice, Martinská slavnost, Mikulášská ).

Kroužek vede: Michaela Dufková
Kurzovné: 1 000,-/pololetí
tel. 775 779 324
e-mail: peceodeti@rcradost.cz

Facebook
Divoke husy